Mezinárodní festival pantomimy

Mezinárodní festival pantomimy
festival

1. Mezinárodní přehlídku světových mimů připravil v Praze 1969 a 1971 Divadelní ústav s Divadlem Na zábradlí. Na prvním ročníku vystoupila řada zahraničních mimů, např. A. Balogh, M. Marceau, G. le Breton a C. Dedieu (Masques), P. Byland, Pinok a Matho, Compania Argentina de Mimos, J. L. Gómez, H. Foron, J. Fuseya, M. Köllö, S. Molcho, P. Seifert, Dimitri, R. Quellet a z domácích Pantomima Na zábradlí L. Fialky, Pantomima A. Jarryho, B. Hybner. V rámci festivalu probíhaly semináře a přednášky (M. Marceau a J. Lecoq). Druhého ročníku se zúčastnili např. A. Bossard, B. Schürch, Dimitri, P. Byland, P. Gaulier, R. Quellet, Z. Kárpáthy, A. Jelizarev, V. Michajlov, Wroclawské divadlo pantomimy H. Tomaszewského a pořádající Pantomima Na zábradlí (s premiérou Caprichos Z. Šikoly/ L. Fialky).

2. Mezinárodní festival pantomimy v Mariánských Lázních se uskutečnil 1989 a účastnili se ho např. A. Jelizarev, M. Marceau, Nonsens, Y. Lebreton, Artus Mime Company z MLR, B. Polívka, Pantomima Na zábradlí.

Literatura

Paseková, D.: II. Mezinárodní festival pantomimy, Taneční listy 1971, č. 10/příloha


Vznik: 2001
Zdroj: Český taneční slovník. Tanec, balet, pantomima, ed. J. Holeňová, Praha: Divadelní ústav 2001, s. 198