Městské divadlo na Královských Vinohradech - balet

Městské divadlo na Královských Vinohradech - balet
divadlo

Baletní soubor Městského divadla na Královských Vinohradech sloužil opeře a operetě. Na počátku své existence měl polského baletního mistra Jana Trojanowského 1907–09, 14 tanečnic a sólistky E. Hermannovou a I. Rohanovou. Baletní inscenace Letní večer (h. F. Chopin, 1908) byla jedinou větší choreografií J. Trojanowského. Jeho nástupcem se stal Grecco Poggiolesi 1909–12 (a poté ještě 1915, kdy uvedl Evelinin únos), který uváděl kratší balety s nevelkou uměleckou kvalitou. V roli šéfa baletu byl vystřídán tanečníkem ND Praha Václavem Pohanem 1912/13 a Ladislavem Häuslerem 1913–16, který zde uvedl s Jenčíkovým libretem Kouzlo květin (1913), Coppélii a Zmýlená platí (1916). Za L. Häuslera tu působili jako sólisté J. Jenčík (spolupracoval jako choreograf např. na Moliérově Měštákovi šlechticem) a M. Dobromilová, která stavěla choreografie do oper. 1916/17 působila v divadle jako primabalerína a baletní mistryně Berta Kovaříková-Knittlová a na její místo nastoupila Marie Klimešová-Máchová a vytrvala zde do 1919. Poté stabilní baletní soubor ukončil činnost, nadále byla hrána pouze činohra.

Literatura

Česká divadla–Encyklopedie divadelních souborů, Divadelní ústav 2000 ► Hedbávný, Z.–Paulusová, Z.: Divadlo na Vinohradech 1907–1997, Praha 1997 ► Mertová, L.: Tanec v Divadle na Vinohradech, dipl. práce TK HAMU 1993


Vznik: 2001
Zdroj: Český taneční slovník. Tanec, balet, pantomima, ed. J. Holeňová, Praha: Divadelní ústav 2001, s. 198