Med, Milan

Milan
Med
21. 8. 1930
Humpolec
malíř, výtvarník

Absolvoval AVU 1954 u V. Nechleby a řadu studijních pobytů v zahraničí. Ve své tvorbě se nepřetržitě věnoval lidské postavě, gymnastice a především tanci a baletu v tušové perokresbě, pastelech i v monumentální olejové malbě. Jeho černobílé ikonografické taneční skicy a taneční studie, někdy umisťované na notovém papíře, doprovázely publikace (např. monografie Pavel Šmok na přeskáčku; V. Vašut, Praha, Akropolis 1997), baletní programy PKB. Od 1963 pravidelně spolupracoval s časopisem Taneční listy. Svá díla vystavoval na více než 25 výstavách. Otec Jany Medové-Tobolové.


Vznik: 2001
Zdroj: Český taneční slovník. Tanec, balet, pantomima, ed. J. Holeňová, Praha: Divadelní ústav 2001, s. 196