Martinec, Václav

Václav
Martinec
5. 3. 1937
Praha

Absolvoval DAMU 1959. Angažmá: herec Divadla P. Bezruče v Ostravě, Laterna magika, Bílé divadlo v Praze aj. 1971–75 vedl literárně dramatické odd. LŠU na Praze 6, z jeho posluchačů vytvořil soubor Křesadlo. Průkopnicky ověřoval metodiku alternativního herectví, inspirovanou tzv. chudým divadlem J. Grotowského, i svébytný styl pohybového divadla ve Vagantském putování (1973); následně (ve spolupráci s N. Vangeli) Naivní mystérium (1974), Tanec sv. Víta (1975), Jako aneb Putování za tajemnými svitky Tripitaka (1975). Po zákazu souboru (1975) spolupracoval s N. Vangeli na premiéře Ovidiových Proměn (Martin 1976). Poté byl hostujícím choreografem v oblastních divadlech, zejm. v Kladně, Šumperku, Hradci Králové. Ředitel Malého divadla v Českých Budějovicích 1990–93. Pedagog pohybové výchovy herců JAMU (docent od 1994). Autor publikace Lidské tělo – nástroj inspirace, 1975.

Literatura

Dvořák, J.: Mladá herecká generace hledá nové možnosti, České divadlo 1981, č. 4 • Alt. divadlo, slovník českého alternativního divadla, Praha, Pražská scéna 2000


Vznik: 2001
Zdroj: Český taneční slovník. Tanec, balet, pantomima, ed. J. Holeňová, Praha: Divadelní ústav 2001, s. 191