Malý pan Friedemann

Malý pan Friedemann
Autor díla: Jozef Bednárik
tanec, balet

Balet o prologu a 9 obrazech, libreto volně podle novely Thomase Manna napsal Jozef Bednárik, hudební koláž z děl R. Wagnera a lidových písní připravil Petr Malásek. Johannes Friedemann, zmrzačený v dětství nepozorností chůvy, dozrává obklopen péčí matky a starší sestry. Jeho tělesná vada – hrb, je zřejmá, ale zvykl si. Překáží však dívce, do které se zamiloval. Je cynicky odmítnut a dobrovolně hledá smrt ve vodní hlubině. Pp. ND Praha 20. 5. 1993, režie J. Bednárik, choreografie Libor Vaculík, výprava Josef Svoboda, kostýmy Ludmila Várossová. Inscenace představovala nástup moderně pojatého tanečního dramatu na scénu ND Praha; byl uváděn s baletním hororem ► Psycho. Dvojvečer titulů byl obnoven na Nové scéně ND Praha 1. 6. 2000.

 

Vznik: 2001
Zdroj: Český taneční slovník. Tanec, balet, pantomima, ed. J. Holeňová, Praha: Divadelní ústav 2001, s. 188