Malkovský, František

František
Malkovský
1889
?
80. léta
v západní Evropě
tanečník, herec, pedagog

Absolvent lesnické školy, věnoval se studiu tance, zpěvu a malířství. V Paříži byl žákem taneční akademie bratra I. Duncanové, Raymonda Duncana, poté zde založil vlastní školu. V 1. světové válce byl dobrovolníkem Cizinecké legie. Po válce podnikl s indočínskou tanečnicí Kham-Luong a žáky vlastní pařížské školy řadu zájezdů do Asie; byl angažován v Paříži jako herec. Tanečník vyškolený především v moderních technikách a výrazovém tanci, dával přednost jednoduchosti, srozumitelnosti, nevyhýbal se abstrakci a symbolice. V jeho sólovém repertoáru bylo např. Bidlo z Musorgského Obrázků z výstavy, Dvořákova Humoreska, Brahmsovy Uherské tance, Debussyho Moře; interpretoval své choreografie i bez hudby, např. Rok hospodáře, Rozsévač; aktivní dráhu skončil 1948. Manžel herečky Charlotte Susa (provd. 1. Ceblin, 2. Malkowsky, 3. Engelman).

Literatura

Siblík, E.: Tanec mimo nás i v nás, Praha, Václav Petr 1937


Vznik: 2001
Zdroj: Český taneční slovník. Tanec, balet, pantomima, ed. J. Holeňová, Praha: Divadelní ústav 2001, s. 188