Macourek, Harry

Harry
Macourek
11. 4. 1923
Banská Hodruša, okr. Žiár nad Hronom (Slovensko)
13. 1. 1992
Praha
skladatel

Též Karel. Po maturitě na gymnáziu v Ostravě studoval dirigování a skladbu u K. Janečka na pražské konzervatoři, byl soukromým žákem V. Nováka. Působil 1946 jako hudební dramaturg a skladatel Divadla satiry, 1947 korepetitor Velkého divadla 5. května, 1948 sbormistr ND Praha, vedoucí redakce estrádní a operetní hudby Čsl. rozhlasu 1954–59, od 1963 ústředním dramaturgem hudebního vysílaní. Byl uměleckým vedoucím souboru J. Fučíka, dirigentem ČSSPT, vyučoval skladbu na Lidové konzervatoři v Praze /KJJ. Jeho tvůrčí aktivita byla rozsáhlá a všestranná. Komorní a symfonické skladby reprezentují klasickou linii jeho tvorby, na ni navazují písně, sbory a malé kantáty, skladby jazzového charakteru i populární hudby. Autor hudby televizních a filmových snímků, např. Léto s Katkou, Paleta lásky, Spadla z oblaků, Nekonečná, nevystupovat, Děti zítřka, Za humny je drak, Kouzelné městečko a muzikálů Plukovník chce spát, Malá noční hudba, Děti z hliněné vesnice, Zlatá Praha, Nanebevzetí plukovníka Heiliga, Trafikant Jan, Medvídek aj. Pro taneční scénu napsal ► Elektru našich dnů (Taneční divadlo, 1947, ch. L. Hrdinová) a Věčnou cestu (Liberec 1967, ch. H. Machová).


Vznik: 2001
Zdroj: Český taneční slovník. Tanec, balet, pantomima, ed. J. Holeňová, Praha: Divadelní ústav 2001, s. 183