Linhart, Jiří

Jiří
Linhart
24. 4. 1932
Praha
tanečník, pedagog

Absolvoval TK HAMU 1965 (taneční pedagogika). Začínal jako tanečník v amatérských tanečních souborech, poté byl angažován ve Vojenském uměleckém souboru Praha 1952–55, AUS VN 1956–58, ČSSPT 1958–80. Muzikální a pro zaměření repertoáru ČSSPT stylově přesný tanečník. Z obsáhlého repertoáru ČSSPT vynikl např. v duetu Holubička O. Flosmana (1955), v tanečním obraze O zbojníku Vojtkovi a bohaté šenkérce (1959), v tanci Koniare (1958), v postavách zbojníků ve Zbojnickém ohni V. Kučery (1958) a Zbojnickém tanci V. Jelínka (1958), milostné duo Máje ve Zlaté bráně (1974). V ČSSPT působil také jako pedagog, organizační pracovník 1976–78 a vedoucí taneční složky 1978–80. Manžel Stanislavy Linhartové.


Vznik: 2001
Zdroj: Český taneční slovník. Tanec, balet, pantomima, ed. J. Holeňová, Praha: Divadelní ústav 2001, s. 178