Lexová, Irena

Irena
Lexová
? 1908
Praha
tanečnice, choreografka, pedagožka

Psána též Iréna, provd. Škodová. Studovala na FF UK v egyptologickém semináři svého otce, akademika F. Lexy. Své poznatky promítla do objevné studie O staroegyptském tanci (Praha 1930). Založila vlastní taneční studio a školu rytmické plastiky v Praze. Tvůrčího vrcholu dosáhla ve 30. letech. Upozornila na sebe zejm. Večery staroegyptských tanců, v nichž se pokusila o rekonstrukci tanců starého Egypta. Další dramaturgická linie její tvorby patřila českému lidovému umění a kompozicím na hudbu českých skladatelů (A. Dvořák, A. Hába, E. F. Burian, V. Novák, J. Křička aj.).

Literatura

MS: Z kulturního života – Večer Ireny Lexové, Národní listy, 6. 12. 1933


Vznik: 2001
Zdroj: Český taneční slovník. Tanec, balet, pantomima, ed. J. Holeňová, Praha: Divadelní ústav 2001, s. 174–175