Laudová, Hannah

Hannah
Laudová
6. 1. 1921
Libštát, okr. Semily
28. 10. 2005
Praha
etnochoreoložka, kritička

Absolventka oboru národopis – estetika na FF UK Praha (PhDr. 1950). Národopisná specialistka, 1954–78 vědecká pracovnice Ústavu pro etnografii a folkloristiku ČSAV (1959 CSc.). Odborná spolupracovnice folklorních souborů, podílela se na koncepcích folklorních festivalů, autorka pořadů festivalu Strážnice. Vyvíjela rozsáhlou publikační a recenzní činnost (Český lid, Národopisná revue). Napsala stěžejní studie, založené na náročném archivním zkoumání (Lidové a národně společenské tance v národním obrození; Lidové slavnosti a zábavy v národním obrození; Lidové slavnosti, jejich formy a funkce v období národního obrození In: Lidová kultura v národním obrození, ÚEF AVČR). Autorka a redaktorka souhrnných pojednání o lidovém tanci v encyklopedických publikacích: Československá vlastivěda III., 1968; Jihočeská vlastivěda, 1978; reedice díla Č. Zíbrta Jak se kdy v Čechách tancovalo, 1960; Prameny lidových tradic středních Čech, 1984 aj.

Literatura

Stavělová, D.: Hannah Laudová, Taneční listy 1996, č. 4, str. 3


Vznik: 2001
Zdroj: Český taneční slovník. Tanec, balet, pantomima, ed. J. Holeňová, Praha: Divadelní ústav 2001, s. 172