Kučera, Václav

Václav
Kučera
29. 4. 1929
Praha
skladatel

Skladbu studoval na moskevské konzervatoři u V. Šebalina, souběžně absolvoval muzikologická studia. Vedle kompozice se věnoval vědecké (PhDr., CSc.) a organizační práci. Byl vedoucím tajemníkem SČSKU. Ve své tvorbě užívá nové hudebně-technické prostředky, zabývá se i hudbou elektronickou. K jeho raným dílům patří celovečerní taneční drama Zbojnický oheň (pp. ČSSPT 1958) a Festivalová pohádka na libreto L. Hynkové (pp. ČSSPT 1960). 1973 napsal jednoaktový balet Srdce a sen (libreto vlastní, neprovedeno) a Život bez chyby (libreto V. Jindrová, pp. ND Praha 1980). Jevištního zpodobení se dočkala i rozhlasová hudební dramatická freska Lidice (pp. Liberec 1973) a stereofonní concertino pro flétnu a dva komorní orchestry Krysař (pp. Drážďany 1981). Pedagog skladby na HAMU v Praze od 1972 (1992 byl jmenován profesorem). Nositel vyznamenání Za vynikající práci 1979, zasloužilý umělec 1986.


Vznik: 2001
Zdroj: Český taneční slovník. Tanec, balet, pantomima, ed. J. Holeňová, Praha: Divadelní ústav 2001, s. 163