Křížek, Zdeněk

Zdeněk
Křížek
26. 9. 1927
Praha
skladatel

Na kompozičním odd. Konzervatoře v Praze žák F. Píchy, F. Brože a E. Hlobila. V AUS VN 1949–94 působil jako korepetitor, skladatel, dirigent, poté jako hlavní dramaturg. Zabýval se tvorbou vážné i populární hudby; v armádní soutěži Zlatý palcát získal 6 prvních cen. Taneční složka AUS VN uvedla řadu jeho kratších čísel (Vojenský tanec, ch. J. Novenko, 1955; Slovácká balada, ch. J. Čumpelík, 1956) a větších titulů, např. Hypnotizéra (1963), Opičáka (1965), Moralitu aneb Pozor na hada (1968), hudební koláž Vojáci císařovny (1972) a taneční muzikál Letní den (1980). Autor baletu Balada o námořníkovi (1961).


Vznik: 2001
Zdroj: Český taneční slovník. Tanec, balet, pantomima, ed. J. Holeňová, Praha: Divadelní ústav 2001, s. 161