Křesadlo

Křesadlo
sdružení

Amatérský soubor LŠU Praha 6 (1973–75), rozvíjel myšlenky tzv. chudého divadla. Zakladatel V. Martinec spojoval laboratorní výzkum s uměleckou praxí, hledal metody nové komplexní herecké výchovy prostřednictvím uvolněného pohybového výrazu, založeného na improvizaci. Scénář byl inspirovaný většinou známou literární předlohou (Naivní mystérium bratří Čapků, 1974; Tanec svatého Víta, 1975; Jako aneb Putování do země Tripitaka, 1975; Vagantské putování, 1975). Křesadlo, předchůdce Studia pohybového divadla, bylo oceňováno kritikou a zakázáno stranickými orgány; mělo zásadní význam pro české pohybové divadlo a divadelní underground.

Literatura

Dvořák, J.: Alt. divadlo, slovník českého alternativního divadla, Praha, Pražská scéna 2000, str. 115 • Petišková, L.: Křesadlo, Divadelní revue 1992, č. 4


Vznik: 2001
Zdroj: Český taneční slovník. Tanec, balet, pantomima, ed. J. Holeňová, Praha: Divadelní ústav 2001, s. 161