Krýslová, Barbora

Barbora
Krýslová
8. 11. 1972
Praha
tanečnice, choreografka

Absolvovala TKP 1991. Členka TCUK 1989–91, účastnila se kurzů moderních technik v Anglii a Francii 1992–93. Choreografka a interpretka alternativních tanečních trendů devadesátých let. Zúčastňovala se mezinárodních projektů tzv. nezávislé scény, spolupracovala s H. Diasnasem, D. Heitkampem, berlínskou Tanzfabrik. Autorka performance Střepy růže (1994), …did he get his haircut in the airplane? (1996), tančila v choreografiích J. Kodeta a M. Rebcové.


Vznik: 2001
Zdroj: Český taneční slovník. Tanec, balet, pantomima, ed. J. Holeňová, Praha: Divadelní ústav 2001, s. 160