Kröschlová, Eva

Eva
Kröschlová
13. 12. 1926
Praha
tanečnice, choreografka, pedagožka, režisérka, publicistka

Roz. Schürerová. Žačka své matky J. Kröschlové a členka její skupiny 1939–49, účastnila se kurzů kinetografie, historických tanců a pedagogiky 1949–52. Pracovala pro Svaz TRG 1947. Tančila ve skupině Schola cantorum 1948–49, v Divadle hudby 1949–52 a s Novými pěvci madrigalů 1957/58. Jako choreografka spolupracovala s profesionálními i amatérskými soubory, např. se Souborem slovanských tanců 1948/49, Souborem J. Fučíka 1949–64, s Černým divadlem J. Srnce 1960–64. Byla spoluautorkou skladeb pro I. a II. celostátní spartakiádu (1955, 1960), choreografovala mj. pro skupinu historických tanců La Fiamma (od 1995). Podílela se na více jak šedesáti činoherních inscenacích. Věnovala se i režii (Staročeské vánoční hry, Středověká poezie). Jako pedagog působila ve škole své matky 1947–49, na LŠU v Litoměřicích 1947–49, na DAMU vyučovala od 1952 (docentka 1990), v alternativním Bílém divadle 1971. Pro ICTM – mezinárodní radu tradiční hudby, vypracovala metodiku strukturální analýzy lidových tanců. Vedla řadu kurzů pohybové výchovy, Orffovy metody, kinetografie a rytmické výchovy doma i v zahraničí (Antverpy, Göteborg, Oslo, Budapešť atd.). Autorka publikací, např. Tance osmi století (Praha, Supraphon 1963), Pohybové etudy (spolu s V. Urbánkovou a L. Vaškem, Praha SPN 1963), Hudební výchova pohybem (Praha, Supraphon 1969), Dobové tance 16.–19. století (Praha, SPN 1981), Jevištní pohyb (skripta DAMU 1988), Psychosomatická příprava herce (DAMU 1998). Publikovala v denním tisku i odborných časopisech, např. od 1963 v Tanečních listech. Na SFSM v Praze 1950 získala 1. cenu a s K. Bednářem na SFSM ve Varšavě 1955 2. cenu. Čestná členka vídeňské Společnosti Rosalie Chladek 1996.

Literatura

Vyskočil, I.: Svébytná škola jevištního pohybu, Divadelní noviny 1993, č. 5


Vznik: 2001
Zdroj: Český taneční slovník. Tanec, balet, pantomima, ed. J. Holeňová, Praha: Divadelní ústav 2001, s. 158–159