Krist, Jan Miroslav

Jan Miroslav
Krist
3. 9. 1932
Brno
tanečník, dramaturg, scénárista, folklorní sběratel, choreograf

Studoval VŠP v Bratislavě, FF MU v Brně 1954-56, absolvoval FON UK. Od 1949 člen Slováckého krúžku – Hradišťanu; od 1990 starosta Slováckého krúžku v Brně. Zakládal a vedl soubor Olšava v Uherském Brodě 1951–56 a 1959–72. V AUS VN byl 1956, konferenciérem a tanečníkem VUS Jánošík v Brně 1957–59. V době tzv. normalizace 1971–90 pracoval jako dělník a účetní. Od 1991 odborným pracovníkem, autorem pořadů, členem rady a senátu ÚLK ve Strážnici a jeho festivalu. Byl garantem realizace video-encyklopedie Lidových tanců z Čech, Moravy a Slezska (1994–97). Publikoval v odborném tisku, mj. scenárista pořadů pro ČST a Čs. rozhlas.


Vznik: 2001
Zdroj: Český taneční slovník. Tanec, balet, pantomima, ed. J. Holeňová, Praha: Divadelní ústav 2001, s. 157