Kreuzmannová-Daňková, Yvona

Yvona
Kreuzmannová-Daňková
21. 4. 1963
Praha
publicistka, manažerka

Roz. Nováková. Absolvovala TK HAMU 1991 (teorie tance, dipl. práce: Jan Reimoser), jednoroční stáž ve Francii a Švýcarsku, později v USA aj. Od 1990 tisková mluvčí, od 1991 ředitelka a dramaturgyně festivalu Tanec Praha. Jako vůdčí osobnost a pohotová manažerka rozšířila festival Tanec Praha o řadu aktivit, např. o český výběr pro festival pod názvem Entrée k tanci, pro experimentující a alternativní taneční trendy získala pronájem bývalého kina Ponrepo. Vyhledávala nové choreografy a interprety (L. Flory, Invektiff, B. Krýslová, L. Ottová, M. Rebcová, P. Šimek, P. Tyc aj.), spolupracovala s řadou institucí, sponzorů, iniciovala a spolupodílela se na hostování M. Baryšnikova. Publikovala v našich i zahraničních časopisech, členka porot aj.

Literatura

Cigánek, Aleš: Dáma Tance Praha (rozhovor), Xantypa, červenec 1997 • Ševela, V.: Profesionálky, Lidové noviny, 26. 3. 1999


Vznik: 2001
Zdroj: Český taneční slovník. Tanec, balet, pantomima, ed. J. Holeňová, Praha: Divadelní ústav 2001, s. 157