Král Lávra – pohádka s tancem

Král Lávra – pohádka s tancem
tanec, balet

Zpívaná pohádka s tancem pro sóla, sbor a orchestr podle satirické básně o irském králi s oslíma ušima K. H. Borovského o prologu, 3 dějstvích a epilogu, libreto Jaroslav Křička a Josef Jenčík, hudba J. Křička. Pp. ND Praha 7. 6. 1940, režie a choreografie J. Jenčík, dirigent František Škvor, výprava Václav Gottlieb; další uvedení Plzeň 1951, ch. J. Škoda.

Literatura

Vašut, V.: Baletní libreta I., Praha, Panton 1983

Vznik: 2001
Zdroj: Český taneční slovník. Tanec, balet, pantomima, ed. J. Holeňová, Praha: Divadelní ústav 2001, s. 154