Krakešová, Eva

Eva
Krakešová
21. 7. 1933
Olomouc
pedagožka, publicistka

Roz. Sehnalová. Absolvovala TK DAMU 1961 (teorie tance, dipl. práce Tanec v operách B. Smetany a A. Dvořáka). Pedagožka na LŠU 1960–90. Autorka publikace pro taneční výchovu dětí Poetické náměty (Praha, 1968) a souboru medailonů Ve službách Terpsichory (Praha, Thalia 1997). Publikovala články, recenze, rozhovory a zejm. monografické články v Tanečních listech.


Vznik: 2001
Zdroj: Český taneční slovník. Tanec, balet, pantomima, ed. J. Holeňová, Praha: Divadelní ústav 2001, s. 153