Krček, Jaroslav

Jaroslav
Krček
22. 4. 1939
Čtyři Dvory, okr. České Budějovice
skladatel, hudební režisér

Na Konzervatoři v Praze absolvoval dirigování a skladbu u M. Kabeláče 1962. 1962–67 působil jako hudební režisér v Československém rozhlase v Plzni, 1967–75 v pražském Supraphonu. Spolupracoval s Plzeňským lidovým souborem, 1967 byl spoluzakladatelem souboru Chorea Bohemica, ze kterého se v roce 1975 oddělil soubor Musica Bohemica, ve kterém pokračoval jako umělecký vedoucí. Spolupracoval se souborem Capella Istropolitana. Zasadil se o široký zájem veřejnosti o lidovou hudbu. Zajímá se o jihočeský a západočeský folklor a jeho historické souvislosti. Tvorba pro jmenované soubory zahrnuje úpravy lidových písní a tanců a vlastní kompozice podobných forem. Ve skladbách pro jiná obsazení je zřetelná inspirace folklorem a středověkou hudbou, napsal řadu komorních, orchestrálních a vokálních děl. Je autorem opery Nevěstka Raab (její hudbu použila E. Blažíčková pro svou stejnojmennou choreografii ve Studiu komorního tance, 1982). Napsal baletní hudby: O králi Ječmínkovi (1983), taneční fresky Žákovské vigilie na motivy středověké žákovské poezie (Chorea Bohemica 1979, libreto a ch. A. Skálová), scénické suity Loď bláznů (Chorea Bohemica 1984, libreto a ch. A. Skálová), balety Rožmberské obrázky (Liberec 1972, ch. F. Pokorný), Útěk do ticha (Liberec 1973, ch. F. Pokorný), pantomimy Přidej pepře (Liberec 1976, ch. F. Pokorný), taneční obraz Písně jednoho dne (PKB 1986, ch. A. Skálová).


Vznik: 2001
Zdroj: Český taneční slovník. Tanec, balet, pantomima, ed. J. Holeňová, Praha: Divadelní ústav 2001, s. 156