Košťál, Arnošt

Arnošt
Košťál
18. 1. 1920
Praha
1. 7. 2006
Praha
skladatel

Studoval 1939–44 skladbu na pražské konzervatoři u K. Janečka a R. Karla. 1950–66 působil v ČSSPT jako umělecký vedoucí, ředitel a dramaturg. 1950–52 a opět od 1972 byl lektorem na AMU. Jeho tvorba byla silně ovlivněna folklorem. Spolupracoval na knize Dějiny české hudební kultury. Upravoval lidové písně a tance, komponoval taneční folklorní scény, složil hudbu ke cvičením na spartakiádách 1955 a 1960, scénické a filmové hudby, kantáty, sbory, písně, symfonické skladby. Pro taneční scénu napsal Bosorku, hru se zpěvy a tanci na libreto Z. Kočové (1965), folklorní scény Rejdovské kolo, Vynášení Moreny, Mak, Šorový a Dělnický tanec (na repertoáru např. Vycpálkova souboru), řadu tanců zejm. pro USMV a AUS VN (Za opasky, 1954, ch. J. Čumpelík a J. Hošková) a složil balet ► Studna lásky (Ostrava 1967, ch. E. Gabzdyl). Zasloužilý umělec 1980.


Vznik: 2001
Zdroj: Český taneční slovník. Tanec, balet, pantomima, ed. J. Holeňová, Praha: Divadelní ústav 2001, s. 148