Prox, Karel

Karel Prox na civilní fotografii, fotograf neuveden. Státní okresní archiv Mladá Boleslav.
Karel
Prox
8. 9. 1897
Turnov (CZ)
3. 5. 1927
Mladá Boleslav (CZ)
režisér

První ostravský režisér, který nevzešel z řad herců; výrazně ovlivnil dramaturgický i inscenační profil tamní činohry, přestože své plány a záměry nemohl v podmínkách mladého ostravského divadla plně realizovat. Rovněž předčasná smrt mu nedovolila umělecky vyzrát a vytvořit plně průkazná díla.

Narodil se v rodině úředníka české severní dráhy. Studoval reálku a obchodní akademii v Mladé Boleslavi, vydával časopis Úsvit a působil ve studentském spolku Šmilovský, kde se poprvé projevil jako dramaturg. 1915 debutoval literárně, drobné prózy a črty zprvu uveřejňoval pod pseudonymem Karel Telich. Studium na pražské technice přerušil odvod na frontu; sloužil v Soči, odkud se vrátil s podlomeným zdravím. 1918−22 vysokoškolská studia dokončil. Patřil mezi zakládající členy pražského Uměleckého svazu Devětsilu (1920) a připravil první recitační matiné z veršů J. Seiferta, V. Vančury, A. Hoffmeistera a K. Vaňka. V březnu 1920 založil spolu s V. Zimou volné sdružení amatérů Malá scéna v Mladé Boleslavi (dramatický odbor Klubu přátel umění), složené z bývalých členů spolku Šmilovský. P. formuloval umělecký program této scény a režíroval zahajovací představení v městském divadle – Molièrova Tartuffa. V inscenacích hostovali umělci z pražského amatérského Sdružení českých akademiků Volné jeviště (V. Očásek, Z. Chodorová, J. Škoda, S. Neumannová, R. Princ aj.), kde P. také působil. Režisérské zkušenosti sbíral u J. Bora ve Švandově divadle, jehož prostřednictvím získával základní poznatky o divadle a byl ovlivňován symbolismem a expresionismem. 1923/24 byl angažován jako režisér u divadelní společnosti ředitele J. Burdy. Od sezony 1924/25 jej přijal ředitel F. Uhlíř do Národního divadla moravskoslezského v Moravské Ostravě, kde se P. stal prvním režisérem činohry, který nevzešel z hereckých kruhů. Mladík s vysokými uměleckými ambicemi a s progresivními názory, orientovaný na moderní divadlo se stal výraznou osobností souboru. Pravidelně přispíval do regionálních periodik (Ostravský deník, Moravskoslezský deník) a zejména do časopisu Divadlo moravskoslezské, a to i v době, kdy už nebyl členem divadla. V Ostravě se také oženil a narodila se mu dcera. Na přelomu 1925/26 byl členem komise, jež vedla divadlo v mezidobí bez ředitele. Po nastolení nového ředitele M. Nového P.pro neshody ohledně dramaturgie odešel zpět do Mladé Boleslavi. Těžká nemoc ledvin mu již neumožnila ani chystanou pohostinskou režii v pražském Národním divadle. Zemřel v nedožitých třiceti letech. Pohřební obřad se konal 5. května 1927 v chrámu sv. Havla v Praze, ostatky byly zpopelněny v krematoriu na Olšanských hřbitovech.

P. uplatňoval principy moderní režie; již při spolupráci s Malou scénou i Burdovou společností se snažil se o nový jevištní projev. Byl ovlivněn hlavně expresionismem. Jeho režie byla stylově čistá, k inscenacím přistupoval s tvořivým přístupem, fantazií a nápaditostí. Zdůrazňoval improvizovaný charakter herectví. Měl smysl pro symboliku, rád pracoval se zkratkou, náznakem a básnickou metaforou. Také v ostravském působení se snažil ovlivnit dramaturgickou i inscenační praxi. Hledal svůj styl, usiloval proniknout k podstatě inscenačního problému a docílit rovnováhu mezi myšlenkovým a citovým vyjádřením. Připravované hry detailně analyzoval, rozkrýval širší souvislosti, a především nabádal diváka k přemýšlení. Jeho inscenace měly osobitý a výrazný tvar, byly naplněny vnitřním temperamentem a živou divadelností. Využíval divadelních prostředků k zachycení nálady, budování napětí a věnoval se intenzivně práci se světly. Jevištní postavy stylizoval do individualizovaných typů uplatňujících životní zkušenost. Vrcholnou P. kreací v Ostravě byl Čechovův Višňový sad, kritikou vysoce hodnocený po stránce režijní, celkového vyznění inscenace i jednotlivých hereckých výkonů. K dalším výrazným ostravským inscenacím patřil Labichův Slaměný klobouk, Shakespearův Mackbeth nebo Pirandellova hra Šest postav hledá autora.

Režie

Malá scéna v Mladé Boleslavi

Molière: Tartuffe (i Burdova spol. 1924), V. Dyk: Veliký mág, J. Hilbert: Vina − 1920; J. a K. Čapkové: Lásky hra osudná (i Volné jeviště), A. de Musset: Marianniny rozmary, K. Čapek: R. U. R., G. Büchner: Leonce a Lena − 1921; N. V. Gogol: Ženitba, Molière: Ošálený manžel, E. Rostand: Romantikové, J. a K. Čapkové: Ze života hmyzu (i Burdova spol. 1924), W. Shakespeare: Večer tříkrálový − 1922; O. Wilde: Na čem záleží, K. Čapek: Loupežník − 1923.

Burdova společnost

V. Dyk: Zmoudření dona Quijota, O. Schäfer: Pes a kočka − 1923; A. de Musset: Se srdcem divno hrát, W. Shakespeare: Jak se vám líbí − 1924.

Národní divadlo moravskoslezské v Moravské Ostravě

G. d’Annunzio: Gioconda, J. Žuk: Boží bojovnice (Tělo a krev), E. Labiche: Slaměný klobouk, G. B. Shaw: Svatá Jana − 1924; A. P. Čechov: Višňový sad, J. Romains: Knock, Molière: Létající lékař (i výprava), W. Shakespeare: Macbeth, O. Wilde: Na čem záleží, J. Kvapil: Princezna Pampeliška, W. Archer: Zelená bohyně, M. Gorkij: Na dně − 1925; E. O’Neill: Farma pod jilmy, J. Vrchlický, h. Z. Fibich: Smír Tantalův, L. Pirandello: Šest postav hledá autora, G. B. Shaw: Pygmalion, W. Shakespeare: Zkrocení zlé ženy − 1926.

Teatralia

[Pravidelné příspěvky k inscenacím], Divadlo moravskoslezské 6−8, 1924−27.

Prameny

SOA Zámrsk: sbírka matrik, 6859 matrika narozených Turnov 1897–1906, s. 16.

SOA Mladá Boleslav: K. P. – osobní fond (1912−1927).

Archiv NDM: K. P. − životopis, (online, cit. 6. 8. 2017), URL: http://www.ndm.cz/cz/osoba/4946-prox-karel.html.

Databáze českého amatérského divadla: Soubory: Malá scéna, dramatický odbor Klubu přátel umění, (online, cit. 6. 8. 2017), URL: http://www.amaterskedivadlo.cz/main.php?data=soubor&id=580

Literatura

Nesign.: Malá scéna, Jeviště 3, 1922, s. 367−368; V. k.: Malá scéna v Mladé Boleslavi, tamtéž, s. 415−416; Dr. V. M. [Martínek], Moravskoslezský deník19. 10. 1924 [Slaměný klobouk]; 2. 12. 1924 [Svatá Jana]; 29. 1. 1925 [Višňový sad]; 4. 3. 1925 [Knock a Létající lékař]; 30. 4. 1925 [Makbeth]; 24. 5. 1925 [Na čem záleží]; 20. 9. 1925 [Zelená bohyně]; 10. 11. 1925 [Na dně]; 13. 1. 1926 [Farma pod jilmy]; 24. 1. 1926 [Smír Tantalův]; 11. 2. 1926 [Šest postav hledá autora]; 28. 4. 1926 [Pygmalion]; 4. 5. 1926 [Zkrocení zlé ženy]; K. P. mrtev, Duch času 5. 5. 1927; V. Zima: K. P. a jeho Malá scéna, in Boleslavsko, Mladá Boleslav 1947, s. 407−408 + Vzpomínáme K. P., Divadelní zápisník 2, 1947, s. 178−181; J. Burda: Aby se nezapomnělo, Praha 1958, s. 190−192, 228, 240, 251; E. Sýkorová-Čápová − M. Weimann: 60 let Státního divadla v Ostravě, Ostrava 1980, s. 96−97, 159−161; M. Zbavitel: Jiří Myron, Ostrava 1980, s. 42, 49, 55−61, 65, 177, 178 + Osm hereckých portrétů. Herci staré gardy ostravské činohry, Ostrava 1985, s. 11, 79, 80, 82, 97−98, 119, 141 + Jeden z avantgardy, Moravskoslezský den 10. 9. 1997; Almanach Národního divadla moravskoslezského 1919−1999, Ostrava 1999, s. 37; J. Tomášková: Divadelní režisér K. P. (1897−1927), dipl. práce, FF UP Olomouc 2011.

Biografický slovník Slezska, Kulturně-historická encyklopedie českého Slezska a severovýchodní Moravy


Vznik: 2017

Autor: Pracná, Sylva