Kolář, Václav

Václav
Kolář
21. 8. 1919
Chrudim
21. 5. 1971
Prostějov
skladatel

Byl soukromým posluchačem skladby 1950–51 u vojenských skladatelů B. Lokvence a F. Suchého v Brně. 1945–50 a 1953–63 působil jako hobojista, archivář, korepetitor a lektor v Olomouci, 1951–52 v Prešově. Ve skladbě se věnoval především estrádní hudbě, spolupracoval s rozhlasem. Složil několik symfonických skladeb. Z jeho baletních děl byly uvedeny ► Hanácké tance, ► Rozmarný orchestr a ► Touha.


Vznik: 2001
Zdroj: Český taneční slovník. Tanec, balet, pantomima, ed. J. Holeňová, Praha: Divadelní ústav 2001, s. 144