Kobler, Joseph

Joseph
Kobler
?
Linec (Rakousko)
?
tanečník, loutkář

Se svou ženou Annou a třemi dětmi (Franz, Johanna a Nannerl/Nanette) pořádal pantomimy a balety ve Vídni 1804–06, Budapešti 1807 a 1814–17, Amsterdamu 1812, Varšavě 1818 aj. Franz, Johanna a Nanette Koblerovi byli 1814–20 členy Burgtheatru ve Vídni. V srpnu 1815 hostovali ve Stavovském divadle s pantomimami Šťastní divoši, Noční milovníci a s baletem Únos Zemiry. Z kresby Tanec se šálou z r. 1812 se zdá, že znali tanec na špičkách.

Literatura

Brodská, B.: Dějiny českého baletu do r. 1918, skripta TK HAMU, 1983 • L. Ř.: Kobler Joseph in Národní divadlo a jeho předchůdci, Academia Praha 1988


Vznik: 2001
Zdroj: Český taneční slovník. Tanec, balet, pantomima, ed. J. Holeňová, Praha: Divadelní ústav 2001, s. 142