Kodet, Jan

Jan
Kodet
25. 6. 1968
Praha
tanečník, choreograf

Taneční základy získal ve VUS UK; absolvoval TK HAMU 1991 (taneční pedagogika). Člen Dance Berlin 1992/93, SOAP Dance Theater Frankfurt 1993–96, Ballet Gulbenkian Lisabon 1996/97, poté nezávislý umělec. Tančil v repertoáru skupiny SOAP, např. Made to Measure (1993), Domestic Arrangement (1994), Glass (1996) a v Ballet Gulbenkian např. Axioma 7 (1995), Lunar (1997), Rassemblement (1997). V Praze uvedl projekt Brány/Gates (Archa, 2000), Bohemia Family Dance Projects (2000). Pedagogicky činný od 1985, vedoucí workshopů, pedagog v PKB, SOAP aj.

Literatura

Dercsényiová, L.: Brány a rty jako synonyma J. Kodeta, Taneční listy 2000, č. 5, str. 8 • Dohnalová, J.: Jan Kodet, Taneční listy 1989, č. 5, str. 3 • Žikovská, P.: Jan Kodet (rozhovor), Taneční listy 1998,č. 10, str. 12


Vznik: 2001
Zdroj: Český taneční slovník. Tanec, balet, pantomima, ed. J. Holeňová, Praha: Divadelní ústav 2001, s. 143