Kloubková, Ivana

Ivana
Kloubková
22. 2. 1957
Louny
kritička, pedagožka, choreografka

Roz. Hegerová. Absolvovala TK HAMU 1981 (taneční pedagogika). Odborná asistentka TK HAMU 1985–90; externě spolupracovala s divadlem ve Freiburku 1990–95; repetitorka, pedagožka a asistentka choreografie Městského divadla Brno (od 1995), od 1997 odborná asistentka Divadelní fakulty JAMU. Publikovala v odborném tisku. Autorka skript Výrazový tanec v ČSR 1918–45 (aspirantura AMU 1989). Manželka Vladimíra Kloubka.


Vznik: 2001
Zdroj: Český taneční slovník. Tanec, balet, pantomima, ed. J. Holeňová, Praha: Divadelní ústav 2001, s. 140