Klika, Břetislav

Břetislav
Klika
3. 5. 1884
Praha
4. 3. 1958
Praha
redaktor, nakladatel, vydavatel

Byl knihovníkem Národního muzea 1913–19, poté se věnoval samostatné vydavatelské činnosti. V edici Zátiší knihy srdce a ducha a Kmen se specializoval na vydávání operních a baletních libret. S J. Reimoserem např. vydal Živý tanec (1937). Redigoval časopisy Panorama a Magazín Družstevní práce.


Vznik: 2001
Zdroj: Český taneční slovník. Tanec, balet, pantomima, ed. J. Holeňová, Praha: Divadelní ústav 2001, s. 138