Kemrová, Martina

Martina
Kemrová
6. 3. 1968
Praha
tanečnice, pedagožka, redaktorka, publicistka

Roz. Zemanová, poprvé provd. Karabello. Absolvovala FF UK 1991 (čeština, historie) a 4 semestry na TK HAMU (teorie tance 1991–93). Tanečnice VUS 1985–90 a New Prague Dancers 1991. Vyučovala na TCUK 1986–92, od 1992 v pražském Domě dětí a mládeže. Byla redaktorkou Českého rozhlasu 1995–2000. Publikovala v odborných časopisech i denním tisku.


Vznik: 2001
Zdroj: Český taneční slovník. Tanec, balet, pantomima, ed. J. Holeňová, Praha: Divadelní ústav 2001, s. 136