Kašlík, Václav

Václav
Kašlík
28. 9. 1917
Poličná
4. 6. 1989
Praha
skladatel, dirigent, režisér

Všestranný divadelník; na Konzervatoři v Praze studoval dirigování u M. Doležila, P. Dědečka a V. Talicha, kompozici u R. Karla a A. Háby a operní režii u F. Pujmana; mnohé získal i od E. F. Buriana. Po válce založil spolu s A. Hábou Velkou operu 5. května, kde působil jako dirigent, režisér i šéf opery. Po fúzi tohoto divadla s ND Praha zde působil 1948–89. Jako vynikajícího režiséra, častého hosta na zahraničních scénách, i jako skladatele, ho přitahovalo divadlo, jemuž věnoval 5 oper (Zbojnickou baladu, Křížovou cestu, Krakatit, Cestu a Krysaře) a 3 balety ► Don Juan, ► Pražský karneval-Dora a ► Jánošík.

Literatura

ed: Čeští skladatelé současnosti, Praha, SHV 1985 • Gardavský, J.: Skladatelé dneška, Praha, SHV 1961 • OJ: Kašlík Václav in Postavy brněnského jeviště II., Státní divadlo v Brně 1989 • Regler-Bellinger, L. – Schenck, W. – Winking, H.: Opera – Velká encyklopedie, Praha, Mladá fronta 1996 • Šíp, L.: Česká opera a její tvůrci, Praha, Supraphon 1983


Vznik: 2001
Zdroj: Český taneční slovník. Tanec, balet, pantomima, ed. J. Holeňová, Praha: Divadelní ústav 2001, s. 135–136