Kalvodová, Dana

Dana
Kalvodová
10. 3. 1928
Brno
31. 10. 2003
publicistka, překladatelka

Absolvovala FF UK 1952 (čínština, literatura), odborná asistentka Katedry Dálného Východu FF UK 1953–60, odborná asistentka Katedry divadelní vědy FF UK 1960–69 (PhDr., habilitační práci o čínském dramatu Vějíř z konce 17. století obhájila 1969, docentkou jmenována vzhledem k politické situaci až 1990), 1960–80 přednášky a semináře o divadelních kulturách Číny, Japonska a Indie, 1980–85 pracovala na Katedře Asie a Afriky. Podnikla několik studijních cest (Čína, Japonsko, USA, Indie). Ve své odborné a publikační práci se zaměřila především na tradiční a klasické divadlo, japonské nó a kabuki, regionální indické divadlo. Autorka publikací: Čínské divadlo (Artia/Spring Books, 1956), Vítr v piniích (spolu s M. Novákem, Odeon 1976), Pod praporem krále nebes (spolu s D. Zbavitelem, Odeon 1987), Čínské divadlo (Panorama 1992), přeložila knihu E. Barba, N. Savarese: Divadelní antropologie (DÚ 2000) aj. Publikovala studie, články v časopisech Divadlo, Scéna, Divadelní noviny, Taneční listy, Acta Scenographica, Nový Orient aj.

Literatura

hul: Oslovili jsme, Taneční listy 1995, č. 1, str. 12


Vznik: 2001
Zdroj: Český taneční slovník. Tanec, balet, pantomima, ed. J. Holeňová, Praha: Divadelní ústav 2001, s. 132