Kalaš, Julius

Julius
Kalaš
18. 8. 1902
Praha
12. 5. 1967
Praha
skladatel

Pseudonym Luis Kassal. Absolvoval pražskou konzervatoř v kompoziční třídě J. Křičky a J. B. Foerstera 1924, 1928 ukončil mistrovskou školu pražské konzervatoře u J. Suka. Na právech promoval 1930, do 1948 zaměstnán jako finanční koncipista. Na AMU byl profesorem oboru hudba a zvuk na filmové fakultě (1949–50 děkanem, 1950–57 proděkanem). Byl předsedou ČHF 1954–60, funkcionářem v OSA a Dilia, dlouholetý umělecký vedoucí Kocourkovských učitelů. Skládal v oblasti vážné i zábavné hudby, v klavírních, komorních a symfonických dílech, písních, sborech, kantátách navázal na tradici J. Suka, převzal zejm. jeho instrumentační barvitost. Je představitelem novodobé české filmové hudby a operety. V lehčích žánrech projevoval smysl pro komiku, lidovost, pružný rytmus a bohatost zvuku. Autor operet Láska nezná hranice, Bílá paní, Komediant, Valašská nevěsta, Dovolená s Andělem, Mlynářka z Granady a opery Nepokoření. Napsal scénické hudby k Libušině hněvu, Shakespearově Zkrocení zlé ženy, Ibsenovým Nápadníkům trůnu aj. Složil skladbu ke cvičení žáků na VII. všesokolském sletu 1926 v Praze, žen na sletu v Bělehradě 1930 a X. všesokolském sletu v Praze 1939. Početná je jeho skladatelská spolupráce s filmem: Obrácení Ferdyše Pištory, U nás v Kocourkově, Jízdní hlídka, Lidé na kře, Katakomby, Muži bez křídel, Vzbouření na vsi, Pytlákova schovanka, Císařův pekař a Pekařův císař aj. Napsal balet Slavnost v Coqueville (pp. Rostock 1956); pod názvem Zásnuby s překážkami byl uveden v Ústí n. Labem 1957, ch. J. Judl).


Vznik: 2001
Zdroj: Český taneční slovník. Tanec, balet, pantomima, ed. J. Holeňová, Praha: Divadelní ústav 2001, s. 131