Kàan z Albestů, Jindřich

Jindřich
Kàan z Albestů
29. 5. 1852
Tarnopol (Ukrajina)
7. 3. 1926
Roudná nad Lužnicí

Od 1889 profesor, 1907–18 ředitel pražské konzervatoře. Vedle klavírní, komorní a orchestrální tvorby se věnoval i divadlu, napsal opery Na útěku, Germinal a balety ► Bajaja (ND Praha 1897) a ► Olim (ND Praha 1904, pod názvem V záři minulosti, ND Praha 1919).


Vznik: 2001
Zdroj: Český taneční slovník. Tanec, balet, pantomima, ed. J. Holeňová, Praha: Divadelní ústav 2001, s. 129