Jírový, Zdeněk

Zdeněk
Jírový
17. 10. 1926
Žilina (Slovensko)
publicista, teoretik, organizační pracovník

Věnoval se sportu, od 1943 společenskému tanci, člen VUS Z. Nejedlého 1948–51 a 1955–61, referent (1958), vedoucí tanečního oddělení (1964), zástupce vedoucího útvaru ZUČ (1971) a šéfredaktor časopisu Místní kultura (1991) v ÚDLUT/ÚKVČ/ARTAMA. Redaktor (1970) a zastupující šéfredaktor 1973/74 Tanečních listů. Člen porot a poradních sborů festivalů, soutěží ve společenském tanci aj. Autor analýz, článků a studií věnovaných kulturně-politickým otázkám, problematice folkloru společenských tanců aj. v Lidové tvořivosti, Tanečních listech aj.


Vznik: 2001
Zdroj: Český taneční slovník. Tanec, balet, pantomima, ed. J. Holeňová, Praha: Divadelní ústav 2001, s. 127