Jírovec, Vojtěch Matyáš

Vojtěch Matyáš
Jírovec
20. 2. 1763
České Budějovice
19. 3. 1850
Vídeň (Rakousko)
skladatel

Psán též Gyrowetz, Gyrowez, Gürowitz Adalbert. Nedostudovaný právník byl kapelníkem, houslistou a tajemníkem u hraběte z Fünfkirchenu v Chlumci, ve Vídni vyučoval hře na housle u knížete Ruspoliho, s kterým cestoval po Itálii. 1789 odjel do Paříže a před revolucí odešel do Londýna 1789–92. V Praze a Českých Budějovicích byl 1792, 1793 opět ve Vídni jako vyslanecký koncipista hraběte Buquoie, 1804–27 byl kapelníkem vídeňské Dvorní opery. Obratný skladatel početných děl. Napsal 26 oper (např. Agnes Sorel, Oční lékař), 20 mší, 60 symfonií, 60 kvartet, 40 klavírních sonát aj. Autor 40 baletů, které měl jako kapelník dvorních divadel povinnost psát. Nejznámější z nich byly především v zahraničí uvedené v choreografiích slavných choreografů, např. J. Aumera Bajadérky (1815), Pážata vévody z Vendômu (1815), Svatba Pelea a Thetidy (1816), Dva Savojané (1817), Něvěrné páže aneb Figarova svatba (1820); J. Coralli nastudoval balet Inkové aneb Dobytí Peru (1807) a F. Taglioni jeho Atalantu a Hypomena (1805) a mj. Švýcarskou mlékařku (1821; ► Natalie). Jeho Symfonii in D choreograficky inscenovala H. Machová (Ústí n. Labem 1981).


Vznik: 2001
Zdroj: Český taneční slovník. Tanec, balet, pantomima, ed. J. Holeňová, Praha: Divadelní ústav 2001, s. 126–127