Jindrová, Vlasta

Vlasta
Jindrová
27. 1. 1934
Praha
taneční teoretička

Absolvovala TK HAMU 1971 (teorie tance, dipl. práce Balet ND Praha do 1945). Pracovala v ND Praha 1961–90, od 1963 ve správě baletu ND, mj. jako tajemnice baletu a zástupkyně šéfa. Publikovala v odborném tisku a bulletinu ND Praha. Autorka libreta baletu Život bez chyby.


Vznik: 2001
Zdroj: Český taneční slovník. Tanec, balet, pantomima, ed. J. Holeňová, Praha: Divadelní ústav 2001, s. 126