Jihlava – divadelní baletní soubor

Jihlava – divadelní baletní soubor
divadlo

V Jihlavě, ve městě s bohatou divadelní a hudební, převážně však německou tradicí, byly hrány opery, operety a hry se zpěvy a tanci, které předpokládaly spolupráci s tanečníky, již od 30. let 19. století. Družstvo horáckého divadla a jeho Horácké divadlo bylo založeno 1940 a 1950 bylo ustaveno baletní a operní studio, orchestr a poloprofesionální operní ansámbl (např. 1950/51: Prodaná nevěsta, Zvíkovský rarášek, Rusalka) a baletní soubor, kterému vypomáhali činoherci. Šéfem a choreografem byl Ferry Knopp, který zde nastudoval samostatné baletní tituly Coppélii a Nikotinu (1950), Pohádku o Honzovi a Krále Ječmínka (1951). Jihlavské divadlo i po zániku samostatného baletního ansámblu vedlo i nadále funkci choreografa divadla, např. J. Maršík 1961–63, S. Plaksiak 1963–65.

Literatura

Česká divadla – Encyklopedie divadelních souborů, Divadelní ústav 2000 • Schmidová, L.: Československý balet, Praha, Orbis 1962


Vznik: 2001
Zdroj: Český taneční slovník. Tanec, balet, pantomima, ed. J. Holeňová, Praha: Divadelní ústav 2001, s. 125