Jelínková, Zdena

Zdena
Jelínková
31. 3. 1920
Velká nad Veličkou
tanečnice, pedagožka, etnochoreoložka

Absolvovala cvičitelskou školu Čs. obce sokolské 1940, maturovala na učitelském ústavu. Od 1950 odborná pracovnice Státního ústavu pro lidovou píseň (nyní Ústav pro etnografii a folkloristiku AV ČR) v Brně. Základem jejího životního díla se stala sběratelská činnost provázená publikační aktivitou (Horácké tance, 1956; Lidové písně a tance z Valašskokloboucka, 1960; Horňácko, 1966; Lidový tanec na Brněnsku v pramenech 19. století, 1980 aj.). Sběr, ediční činnost a odborné bádání spojovala s praktickou instruktážní prací ve folklorních souborech a na festivalech. Autorka pořadů festivalu ve Strážnici a děl pro děti (Dětské hry a říkadla z Horňácka, 1954; Zbytky jarních chorovodů v dětských hrách na Horňácku, 1961).


Vznik: 2001
Zdroj: Český taneční slovník. Tanec, balet, pantomima, ed. J. Holeňová, Praha: Divadelní ústav 2001, s. 121