Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Janáčkova akademie múzických umění v Brně
škola

Brněnská JAMU byla založena 1947 se samostatnými fakultami divadelní a hudební, 1959–90 byla administrativním rozhodnutím nefakultní vysokou školou, od 1990 opět se samostatnými fakultami. Taneční obory se na JAMU nepřednášely, existovalo pouze konzultační středisko taneční pedagogiky 1978–82, které absolvoval jeden ročník posluchačů; odborné taneční obory zde vyučovali pedagogové TK HAMU z Prahy. Od 1990 se stal součástí JAMU ► Ateliér taneční pedagogiky vedený l. Kotzianem.


Vznik: 2001
Zdroj: Český taneční slovník. Tanec, balet, pantomima, ed. J. Holeňová, Praha: Divadelní ústav 2001, s. 116