Chorea Bohemica

Chorea Bohemica
sdružení

Vznikla 1970, původně Skupina českého folkloru, založená 1967 Alenou Skálovou a Jaroslavem Krčkem, vznikla z potřeby uplatnit nové inscenační postupy v interpretaci folkloru. Hlavní inspiračním zdrojem choreografky A. Skálové a skladatele Jar. Krčka byly obsahové a etické hodnoty lidového umění; lidová motivika byla obohacena výrazovým tancem a principy jevištní praxe. Vznikl svébytný tvar tanečního divadla, jaký neměl ve své době obdoby. Základ souboru tvořili bývalí členové Vycpálkova souboru (J. Pospíšil, P. Novák, V. Jiříčková, J. a J. Pittrovi) a mezi dalšími byli např. L. Hrkalová, J. Indráková, J. Fiala. Repertoár tvořily choreografie A. Skálové na hudbu Jar. Krčka, P. Jurkoviče aj. Z repertoáru: České legendy a zpěvy vánoční, Bláznův den, Chorea et danza civilis a Chorea et danza rusticana, Úsměvy pana Lady, Jarní pastorále, Pražské vigilie, Hry o Saličce, Loď bláznů, Album písní lidu pražského, Vandrovali hudci, Zpěvy noci svatojánské. Významnou roli zaujímala výtvarná složka (O. Fejková, J. Hejdová, H. Pěkná a J. Trčková) a režie (V. Bárta, J. Henke, J. Odvárková). Další choreografie vytvořili M. Pacek (Hra o Faustovi), A. Čumpelíková (Legenda o ukřižování Krista) a D. Stavělová (České pašije) za hudební spolupráce M. Puklického a J. Fišera. 1992 soubor ukončil svou činnost.

Literatura

Horský, J.: Chorea Bohemica – patnáctiletá, Scéna 1985, č. 1


Vznik: 2001
Zdroj: Český taneční slovník. Tanec, balet, pantomima, ed. J. Holeňová, Praha: Divadelní ústav 2001, s. 112