Husa, Karel

Karel
Husa
7. 8. 1921
Praha
skladatel

Vystudoval skladbu a dirigování v Praze na konzervatoři a její mistrovské škole u J. Řídkého, P. Dědečka a M. Doležila, získal stipendium v Paříži u N. Boulangerové a A. Honeggera 1947. Zůstal v emigraci, ve Francii do 1954, poté v USA, kde získal občanství 1959 (pedagog na Cornell University v Ithace). Ve své tvorbě byl ovlivněn neoklasicismem a folklorem, později serialismem a novými technikami. Skládal díla symfonická (zejm. Hudba pro Prahu 1968), koncerty pro sólové nástroje s orchestrem, díla komorní. Napsal tři balety: Monodrama, The Steadfast Tin Soldier (podle povídky H. Ch. Andersena) a ► Trójanky. Nositel Pulitzerovy ceny 1969, medaile Za zásluhy 1. stupně ČR 1995, doktor honoris causa pražské HAMU a MU v Brně (2000) aj.


Vznik: 2001
Zdroj: Český taneční slovník. Tanec, balet, pantomima, ed. J. Holeňová, Praha: Divadelní ústav 2001, s. 108