Hurník, Ilja

Ilja
Hurník
25. 11. 1922
Ostrava
7. 9. 2013
Praha
skladatel, spisovatel

Vzácně všestranná umělecká osobnost-pianista, skladatel, spisovatel, pedagog. Interpret klavírního díla Janáčkova a francouzského impresionismu. Kompozici studoval u V. Nováka a J. Řídkého na AMU 1948–52. Autor mnoha komorních, orchestrálních i vokálních opusů. Jako spisovatel vydal hudebním světem poučené, vtipné a humorně laděné knihy: Trubači z Jericha, Kapitolské husy, Cesta s motýlkem, Muzikální Sherlock, Lístky vavřínové. Divadlu věnoval 5 oper: Dámu a lupiče, Mudrce a bloudy, Diogena, Rybáře v síti a Oldřicha a Boženku. Jevištní debut Ondráš patřil baletní scéně, inspirací se stala postava slezského zbojníka. K baletu se vrátil 1979 kratším komediálně parodistickým dílem Faux pas de quatre na libreto V. Vašuta a P. Šmoka, dosud neprovedeným. Pedagogicky působil na pražské konzervatoři a na VŠMU v Bratislavě.


Vznik: 2001
Zdroj: Český taneční slovník. Tanec, balet, pantomima, ed. J. Holeňová, Praha: Divadelní ústav 2001, s. 108