Hulec, Vladimír

Vladimír
Hulec
10. 3. 1958
Brno
kritik, publicista

Absolvoval MFFUK 1972. Prošel řadou civilních zaměstnání, byl členem Pohybového divadla, vydával vlastní periodikum Pohybové noviny, 1989 založil a vedl Alternativní scénu (od 1995 Propast) a uvedl zde inscenace Jak zatančit dům (1993), Tanec nad propastí (1996). Od 1991 byl zaměstnán v Divadelním ústavu, od 1991 spolupracoval s Divadelními novinami (od 1992 redaktor), 1995 byl šéfredaktorem Tanečních listů, od 1998 redaktor Divadelní sezóny. Jako dramaturg a organizátor připravoval festival… příští vlna/next wave..., spolupracoval s Pražskou pětkou, festivalem Pod Stalinem, Mezi ploty, televizí a rozhlasem. Publikoval v denním tisku a časopisech Divadelní noviny, Svět a divadlo, Taneční sezóna, Taneční listy, Loutkář aj.


Vznik: 2001
Zdroj: Český taneční slovník. Tanec, balet, pantomima, ed. J. Holeňová, Praha: Divadelní ústav 2001, s. 107