Hůla, Zdeněk

Zdeněk
Hůla
12. 5. 1901
Sv. Anton (Rakousko)
12. 1. 1986
Praha
skladatel, pedagog

Pseudonym Zdenko Bayer. Byl žákem kompozice u J. Řídkého a V. Nováka (1940 u něho absolvoval na mistrovské škole); studoval hru na klavír, dirigování a zpěv. Podnikal studijní cesty po Německu, Jugoslávii, Itálii, Francii, Rumunsku, Bulharsku, Turecku. V letech 1945–76 učil na pražské konzervatoři teoretické předměty. Napsal učebnice harmonie a kontrapunktu, hudební encyklopedii. Vycházel z domácí tradice svých učitelů. Pod pseudonymem vydával salónní skladby, psal vokální, komorní a orchestrální skladby i zábavnou hudbu. Autor sletové scény Budovat a chránit na X. všesokolském sletu v Praze 1938. Napsal balet ► Modrý květ. Zasloužilý umělec 1972.


Vznik: 2001
Zdroj: Český taneční slovník. Tanec, balet, pantomima, ed. J. Holeňová, Praha: Divadelní ústav 2001, s. 107