Hošková, Jana

Jana
Hošková
31. 3. 1929
Praha
tanečnice, choreografka, pedagožka, kritička, publicistka

Poprvé provd. Čumpelíková, podruhé Neumannová, pseudonym Lucie Davidová. Žákyně R. Remislavského, I. Stome, R. Brauna, J. Veselého (step), M. A. Tymichové. Absolvovala TK DAMU 1960 (teorie tance, dipl. práce: Československý státní soubor písní a tanců), studium estetiky na FF UK 1961–62, frekventantka kurzů v Palucca Schule v Drážďanech. Angažmá: Studio ND Praha 1946/47, ČSNPT/ČSSPT 1948–52, choreografka AUS VN a UVS Praha 1952–56, vedoucí taneční skupiny USMV 1956–64, Vysokoškolského souboru Z. Nejedlého 1957–62, šéfredaktorka Tanečních listů 1963–89. Autorka řady drobných choreografií, tanečních rekonstrukcí a stylizací lidových tanců, např. na hudbu O. Flosmana připravila Holubičku (1. cena na SFMS ve Varšavě 1955), Cvičení vojáků s dětmi na I. celostátní spartakiádě (1955), Dřeváčkový tanec (1. cena na SFMS v Moskvě 1957). Externí pedagožka TK HAMU 1978–86, lektorka Výzkumného ústavu pedagogického 1964–81, vedla archiv Konzervatoře Duncan Centre, kde působila 1991–93. Od 1956 publikovala v denním tisku a odborných časopisech doma i v zahraničí.


Vznik: 2001
Zdroj: Český taneční slovník. Tanec, balet, pantomima, ed. J. Holeňová, Praha: Divadelní ústav 2001, s. 104