Hornung, Joseph (Tanec)

Joseph
Hornung
?
?
tanečník, baletní mistr

Psán též Giuseppe. Žák F. A. Ch. Hilverdinga, byl sborovým tanečníkem vídeňských divadel 1754–63, kde tančil v jeho baletech a v inscenacích G. Angioliniho, v pražském Divadle v Kotcích jako tanečník a baletní mistr 1763–67, uvedl zde např. balet Večerní hodina (1765) a řadu tanečních scén do burlesek J. J. von Bruniana, poté člen Schopfovy společnosti, která hrála mj. od 1787 v Nosticově divadle.

Literatura

Vondráček, J.: Dějiny českého divadla 1771–1824, Praha 1956


Vznik: 2001
Zdroj: Český taneční slovník. Tanec, balet, pantomima, ed. J. Holeňová, Praha: Divadelní ústav 2001, s. 103–104