Holzbachová, Míra

Míra
Holzbachová
10. 4. 1901
Kroměříž
18. 5. 1982
Česká Lípa
herečka, tanečnice, pedagožka, choreografka, publicistka, spisovatelka, režisérka

Psána též Mira, provd. Častulíková. Žačka A. Dubské, F. Borecké, Dalcrozovy školy v Hellerau u Drážďan, R. Labana a K. Joosse v Hamburku, I. Duncanové v Paříži. Ve 30. letech představitelka nového tanečního směru harmonické paralely těla s duchem, zakladatelka moderní tělovýchovné školy. Absolvovala dramatické odd. pražské konzervatoře 1918–22, krátce byla elévkou činohry ND Praha. Byla úzce spojena s meziválečnou avantgardou a s významnými výtvarníky (A. Hoffmeister, A. Heythum, V. Zelenka); stála u založení Devětsilu, spolupracovala mj. s V. Nezvalem, K. Teigem. Úspěšně vystupovala v Osvobozeném divadle (stála u jeho zrodu 1925, ve West pocket revui tančila se S. Machovem), spolupracovala i s J. Frejkou, J. Honzlem; natočila několik filmových rolí, např. Doďu v Děvčata, vdávejte se, Tanečnici v Rině. Jako reprezentantka výrazového tance experimentovala a hledala nové formy tanečního projevu a vyjádření, usilovala o vlastní taneční pojetí pantomimy (Malá harlekynáda, 1931; Madame Evropa, 1937; Chaplin, USA 1943). Vystupovala od 1924 doma i v zahraničí (Paříž, Londýn, Moskva, Valencie, Barcelona aj.). Získala 1. cenu na celonárodní soutěži pořádané Svazem TRG. V Praze měla školu moderního tance, ze které vzniklo její Umělecké studio (1928–37) a soubory Pětka a Lidový kolektiv. Společensky a politicky se angažovala, např. choreograficky provedla agitku Rudý nástup, Hold revoluci a Internacionálu (1926). Od 1931 byla choreografkou Dělnických divadelních ochotníků českých, s taneční hrou J. Stanislava Hlasy nad Tajgou se účastnila Olympiády dělnických souborů v Moskvě 1933. Pracovala jako spojka pro kulturu mezi Kominternou a ČSR. Byla vůdčí osobností kolektivu, který 1933 založil v pražské budově Unitárie Nové avantgardní divadlo (A. Kurš, F. Spitzer, F. Němec, J. Stanislav), ve kterém hledala mj. možnosti akčního a neformálního zapojení diváka a podnikla s ním po republice řadu zájezdů s inscenací Clown Čokoláda J. Mahena (dramatizace F. Němec, hudba J. Stanislav, pp. 8. 12. 1933). Za občanské války ve Španělsku byla členkou Interbrigády, dopisovatelkou Haló novin, organizovala zájezdy na frontu i do týlu s agitačním kulturním programem, stala se čestným důstojníkem španělského revolučního boje. Po návratu uspořádala v Paříži koncert ve prospěch Španělska (1938). Po okupaci Československa odjela na zájezd do Anglie, poté do USA, kde zůstala 7 let v emigraci. Zde se společensky, politicky a odborově angažovala, brigádně pracovala v docích. Spolupracovala na čsl. expozici světové výstavy, vyučovala tanec např. na Free School v Riverdale, věnovala se malbě a připravila např. pro setkání mezinárodních ženských organizací agitku Tanec ujařmení a Tanec osvobození (1942). V USA vystupovala se svými žáky v televizi a v krajanských spolcích. Od 1946 pracovala v Praze na MK, kde na její popud vzniklo odd. lidové zábavy, po únoru 1948 vedla nově zřízenou organizaci Umění lidu, reorganizovala lidové zábavy ve Slovanském domě v Praze, vypracovala náplň Kulturního domu ve Zlíně, uspořádala řadu přednášek o Americe. V 1952 se vrátila k taneční profesi, stala se choreografkou AUS VN, poté 1953–57 vedla kurzy lidové tvořivosti v řadě kulturních domů, pořádala kulturní programy v rámci výstav v pražském Parku kultury a oddechu J. Fučíka. V šedesátých letech se věnovala studiu lidových kultur a cestovala (Mexiko, Kuba, Itálie, asijské státy SSSR, Egypt). Publikovala v tisku, napsala řadu ideově výchovných příruček, pro rozhlas připravovala např. kulturní pořady Bavte se s námi (od 1947). Autorka knihy Amerika Indiánů (1963). Získala řadu státních vyznamenání, mj. zasloužilá umělkyně 1961; nositelka Řádu práce 1976.

Literatura

bd: Avantgardní tanečnice třicátých let, Taneční listy 1971, č. 6 • Česká divadla, Divadelní ústav 2000 • Dewetter, J.: Pět pater nad minulostí, Divadlo 1961, č. 8 • Kloubková, I.: Výrazový tanec v ČSR, Praha – Brno 1918–1945, Praha, SPN 1989 • Kröschlová, J.: Novodobý výrazový tanec v českých zemích in Výrazový tanec, Praha, Orbis 1964 • Křičková, A.: Tanec bojovou zbraní, Scéna 1984, č. 12–13 • Paseková D.: Míra Holzbachová, Taneční listy 1976, č. 5 • Siblík, E.: Míra Holzbachová, temperament a tendence v tanci in Tanec mimo nás i v nás, Praha, Václav Petr 1937


Vznik: 2001
Zdroj: Český taneční slovník. Tanec, balet, pantomima, ed. J. Holeňová, Praha: Divadelní ústav 2001, s. 100–101