Umlauft, Johann

Johann
Umlauft
17. 5. 1807
Praha (CZ)
8. 12. 1889
Wien (A)
divadelní kritik, žurnalista, politik

V Praze vydával revui Der Novellist. Zeitschrift für moderne, unterhaltende Lektüre (1838) a přispíval do řady dalších periodik. Po 1840 se přestěhoval do Vídně, od 1848 významný představitel radikálního demokratického proudu: poslanec Říšského sněmu (1848–49) a Říšské rady (1873–79).

Pocházel z rodiny pražského velkoobchodníka Franze Antona Umlaufta. Po studiích na Akademickém gymnáziu (1817–23) absolvoval čtyři semestry univerzitních přípravných filozofických ročníků 1824–25, jeho spolužákem byl J. Wenzig) a zapsal se na právnické fakultě vídeňské univerzity. 1832 se vrátit do Prahy, aby převzal vedení otcova obchodu. Od 1833 se věnoval publicistické, literární a kritické činnosti. Přispíval do Wiener Zeitschrift für Kunst, Literatur, Theater und Mode, do zábavného časopisu Feierstunden, od 1835 do Österreichischer Zuschauer a do divadelní revue Wiener Allgemeine Theater-Zeitung (od 1839 stálý placený dopisovatel). 1838 vydával literární revui Der Novellist. Zeitschrift für moderne, unterhaltende Lektüre. 1840 odešel opět do Vídně a do 1845 pracoval jako státní úředník na cenzurním úřadě. Pokračoval v publicistice a literárních aktivitách, 1848 přispíval do časopisu Der Freimütige. Zeitschrift für Denker und Lacher. Angažoval se v revolučním dění na radikálním levém křídle a byl zvolen poslancem Říšského sněmu za Litoměřice. Po porážce revoluce 1850 byl úředníkem na místodržitelství v Innsbrucku. 1851 byl penzionován, vrátil se do Vídně a stal se knihkupcem. Po znovuobnovení ústavního systému se vrátil do politického života, a byl jedním z hlavních představitelů demokratického liberálního proudu (1861–74 členem vídeňské městské rady, 1873 poslancem Říšského sněmu za vídeňský IV. okres). Byl redaktorem časopisu Österreichische Neuschule. Zeitschrift für den heimischen Lehrstand (1881–83).

V předbřeznovém období byla jeho hlavním zájmem literatura a žurnalistická činnost, která se týkala se různých uměleckých oborů. Nezanechal větší literární dílo; básně a drobné texty publikoval v periodickém tisku. Jeho snahy se soustředily kolem literárního týdeníku Der Novellist (není totožný s dvojsvazkovým sborníkem Der Novellist. Erzählungen, Mährchen, Sagen und Phantasiestücke, který vydával ve Vídni 1838 A. Schmidt). Během jednoho roku vyšlo celkem nedatovaných 39 nedatovaných sešitů se dvěma vyznačenými dvojčísly (30–31, 40–41). Týdeník informoval o divadelním dění v Praze i v zahraničí a byl distribuována do Vídně a do Lipska. Názvem týdeníku se U. symbolicky přihlásil k oblíbeným malým literárním útvarům (novely, vyprávění, náladové reportáže z cest, obrázky z měst apod.), pro které chtěl v Praze vytvořit publikační prostor. Der Novellist přinášel texty původní či přeložené z francouzštiny, angličtiny, italštiny a španělštiny (z pražských německých autorů přispěli U. Horn, F. R. Bayer, W. A. Gerle, M. Hartmann, F. V. E. [Ernst] a U. sám). Z češtiny byla přeložena a ve druhém pololetí anonymně otištěna Sabinova povídka Das Geständnis (Vyznání). První část každého čísla obsahovala zpravodajský oddíl (Feuilleton für literarische, artistische und tagesgeschichtliche Neuigkeiten), který psal U.většinou sám. Fejeton obsahoval přehled pražského Stavovského divadla v příslušném týdnu, komentář k vybrané premiéře nebo k vystoupení významného hosta, divadelní kritiky a informace o hudebním či jiném uměleckém dění v Praze i v zahraniční (nejčastěji v Paříži, v Itálii a Anglii). U. zde resumoval komentáře zahraničních listů k výjimečným událostem nebo odborné zahraniční studie k uměleckým tématům. Publikoval tu i podrobný přehled dějin pražské scény Flüchtigste Geschichte des Prager Theaters od posledních desetiletí 18. století do nástupu ředitele Stögera (1834). Z finančních důvodů však musel vydávání revue po roce ukončit, aniž naplnil předplatné. Šíři a aktuálnost zahraničního zpravodajství listu přirovnal vídeňský Humorist k hojně čtené stuttgartské revui Europa (zal. 1835 J. K. A. Lewald). Žurnalistická úroveň Der Novellist byla vysoká a během svého krátkého života byl pro Pražany hodnotným informačním zdrojem.

Pseudonym

T. F. Lumau

Teatralia

Flüchtigste Geschichte des Prager Theaters, Der Novellist (Prag), 1838, č. 1, s. 1–8; č. 2, s. 9–14. – Vybrané kritiky: Der Novellist1838, č. 2, s. 14–15 [J. K. Schikh, h. A. Scutta: Adelaide]; č. 3, s. 17–18 [F. V. Ernst: Die drei Verlobungstage]; č. 5, s. 33–34 [T. Hell dle J.-B.-E. Cantiran de Boirie, P. F. A. Carmouche, A. Poujol, h. J. Schubert: Die beiden Galeerensklaven; W. Marsano: Die Helden; T. Hell dle E. Scribe: Yelva], č. 6, s. 41–42 [U. Horn – W. A. Gerle: Der Naturmensch]; č. 7, s. 49–51 [G. F. Treitschke dle S. Knowles: Des Stranders Tochter]; č. 8, s. 37–38 [K. Schall: Der Strohmann; C. Blum dle E. Scribe: Die Mäntel oder Der Schneider in Verlegenheit]; č. 10, s. 73–75 [J. Nestroy: Das Haus der Temperamente]; č. 12, s. 89–91 [C. Töpfer: Die Zurücksetzung]; č. 13, s. 97–98 [F. X. Told: Liebeleien in Linz, Neckereien in Wien, Foppereien in Prag]; č. 14, s. 105–106 [J. F ranul v. Weißenthurn: Der Wald bei Herrmannstadt]; č. 15, s. 113–114 [C. Blum: Bruno und Balthasar]; č. 16, s. 121–122 [J. A. Gleich: Der Postillon von Biechowitz]; č. 17, s. 129–131 [F. Wagner: Die Wortbrüchigen]; č. 18, s. 138–139 [E. Devrient: Die Verwirrungen; J. Nestroy: Glück, Missbrauch und Rückkehr]; č. 21, s. 161–163 [G. Schmidt: Der Maler und sein Bild]; č. 25, s. 193 [F. A. Kurländer dle E. Scribe: Der achtzigste Geburtstag]; č. 26, s. 201–203 [F. A. Kurländer dle N. Fournier – A. J. F. Arnould: Der Pflegesohn; W. A. Gerle: Die Vormundschaft]; č. 27, s. 209–210 [W. Shakespeare, př. F. Schlegel, ú. J. L. Deinhardstein: Die Widerspenstige]; č. 28, s. 217–218 [J. Franul v. Weißenthurn: Der Fremde]; č. 29, s. 225–226 [E. Scribe, h. J. F. Halévy: Die Jüdin]; č. 30/31, s. 233–235 [W. Vogel: Der Prozess um ein halbes Haus; F. Hopp, h. J. Hopp: Schloss Waldegg, die Hussaren und der Kinderstrumpf]; č. 32, s. 257–258 [C. Lebrün dle franc.: Der Wetterableiter]; č. 34, s. 266–267 [J. W. Lembert dle M. Ancelot: Die Homöopatische Cur]; č. 36, s. 281–282 [A. E. Steigentesch: Die Missverständnisse; L. Angely: List und Phlegma]; č. 37, s. 290–291 [H. Löffel: Die Emazipation und die Wittwenschaften]; č. 38, s. 297–298 [L. Rellstab: Die Venetianer]; č. 39, s. 306–307 [C. Carl dle Ch. Lafont: Abentheuer in Venedig]; č. 40/41, s. 313–315 [G. Schmidt, h. L. Spohr: Der Alchymist], s. 314–315 [F. Hopp, h. J. Hopp: Der glücklichste Mensch, Der größte Narr, Das beste Weib].

Prameny

WBR Wien: pozůstalost, URL: http://aleph21-prod-wbr.obvsg.at/F/?func=find-b&find_code=SYS&CON-lng=ger&local_base=wbrhs&request=0006841.

AMP: Soupis pražského obyvatelstva 1830–1910 [otec Franz Anton Umlauf, 1765 ].

NA: Policejní ředitelství I, konskripce, kart. 661, obr. 686 [matka Franziska]. AUK, Praha: Katalogy Akademického gymnázia v Praze 1811/12–1816/17, 1824, I. Jahrgang der Philosophie, s. 65, II. Jahrgang, Catalog für das Schuljahr 1825, nestr., Katalog vom Schuljahr 1824 [...], Katalog vom Schuljahr 1825 [...].

ÖNB Wien: Bildarchiv und Grafiksammlung (POR), sign. PORT_00015359_01 [J. Umlauft], URL: http://data.onb.ac.at/rec/baa3818280.

Literatura

Nesign.: Erwiderung, Bohemia (Prag) 4. 2. 1838 [polemika BohemiaDer Novellist]; Wiener Zeitschrift für Kunst, Literatur, Theater und Mode 6. 2. 1838 [komentář k založení časopisu Der Novellist]; J. K. Tyl: Blesky a Bludičky, Česká včela (Praha) 5, 1838, s. 110; D. Meynert: Neuigkeiten. Literatur, Wiener Theater-Zeitung 15. 9. 1838 [recenze prvních šesti čísel časopisu Der Novellist]; Clifford: Prager Salon, Humorist (Wien) 10. 5. 1839 [informace o abonentech]; nesign. [F. L. von Schirnding]: Österreich im Jahre 1840. Staat und Staatsverwaltung, Verfassung und Kultur, Leipzig 1840, s. 319; X: Miau! Miau! Miau!, Wiener Katzenmusik. Politisches Blatt für Spott und Ernst mit Karrikaturen15. 7. 1848; A. Estermann: Die deutschen Literaturzeitschriften 1815–1850: Indices. 2. Bd. 10. New York–Paris 1991; G. Marinelli-König: Die Böhmischen Länder in den Wiener Zeitschriften des Vormärz I, 1805–1848, Wien 2011, s. 631–633, 983–985; Wikipedie [online]. [cit. 23. 1. 2015]. URL: http://cs.wikipedia.org/wiki/Johann_Umlauft.

Estermann, HLW, ÖBL, Wurzbach


Vznik: 2016

Autor: Ludvová, Jitka