Hartig – soubor barokních tanců

Hartig – soubor barokních tanců
sdružení

Soubor Hartig (pojmenovaný podle L. J. Hartiga, kapelníka 18. stol. a majitele dnes Hartigovského paláce na Malé Straně) založený 1997 Helenou Kazárovou, se věnoval rekonstrukcím barokních tanců, mj. podle Feuilletovy taneční notace. Soubor byl složený především z posluchačů TK HAMU (H. Barochová, M Cigánek, J. Červenka, K. Réblová, P. Tyc), vystupoval příležitostně např. v České Krumlově, spolupracoval při vystoupeních s komorními hudebními ansámbly stejného historického zájmu (Cappella academica, Musica florea aj.). Tanečníci ansámblu se podíleli na uvedení opery Castor et Pollux P. Rameaua (StD 1999) a Sub Olea Pacis et Palma Virtutis J. D. Zelenky, které nastudoval M. Leclercq (Praha 2000).


Vznik: 2001
Zdroj: Český taneční slovník. Tanec, balet, pantomima, ed. J. Holeňová, Praha: Divadelní ústav 2001, s. 93