Divadlo pražských předměstí

Divadlo pražských předměstí
Praha 1934–1945
divadelní společnost

Pod tímto názvem působila za okupace divadelní společnost J. Macháčka činná již od 1934. Ve 30. letech hrála v okrajových čtvrtích hlavního města a v jeho okolí. Mezi soudobými soukromými divadelními podniky představovala mezičlánek cestujícího a stálého divadla. Po získání stabilního působiště v Dejvicích se zachytila v období 1940–41 trvaleji v Praze, odkud i nadále vyjížděla na zavedené štace v blízkosti Prahy. Počátkem 1942 si Macháček dlouhodobě pronajal a adaptoval bývalý biograf v hotelu Menton ve Strašnicích. Provoz společnosti se zpravidelnil a režim řádných zkoušek zkvalitnil úroveň inscenací. Pravidelné působení v Praze na trojúhelníku stabilních hracích míst (Strašnice, Dejvice, Břevnov) bylo kombinováno se zájezdy, hlavně na Zbraslav, do Čelákovic a Nového Strašecí.

DPP se zaměřovalo na publikum z nižších sociálních vrstev. Tomu odpovídal repertoár, sestavovaný z osvědčených, nezřídka umělecky pokleslých kusů lidové dramatiky. Dominantní postavení zaujímaly lokální pražské veselohry a frašky staromilského ladění (Pražský popelář, Pod střechami Malé Strany, V Trojském zámečku aj.), připomínající staropražské humoresky I. Herrmanna, z nichž také dramaturgie nejednou těžila (např. Kornout). Především mimopražskému publiku byly určeny hry z venkovského prostředí (dramatizace Divé Báry B. Němcové; Preissové Její pastorkyňa; Pasekáři Sokola-Tůmy aj.). Původní novinky se objevovaly jen výjimečně (Krýsa: Martin Čípa, 1942), málo se hrála i novější česká dramatika (Werner: Právo na hřích, 1942). Pro činoherní a zpěvoherní produkci vydržoval Macháček jediný nedělený soubor, který neměl ve svém středu výraznější herce. Aby zvýšil atraktivnost představení, přizval ředitel občas populární filmové a divadelní herce. Činohry režíroval B. Šroubek, zpěvohry J. H. Sill.

Po osvobození 1945 DPP zaniklo.

Literatura

Nesign.: Společnost J. Macháčka, Divadlo 25, 1938/39, s. 3 obálky; nesign.: Soubor Divadla pražských předměstí, Divadlo 25, 1939/40, č. 7, s. 168; nesign.: Divadlo pražských předměstíředitele Jana Macháčka, Divadlo 27, 1940/41, č. 4, s. 100; V. L.: Krýsův Martin Čípa, Venkov 25. 3. 1942; nesign.: Divadlo na předměstí, A-Zet 10. 11. 1943; nesign.: Divadelní kukátko, Arijský boj, 5, 1943, č. 47, s. 4.


Vznik: 2000
Zdroj: Česká divadla. Encyklopedie divadelních souborů, ed. E. Šormová, Praha: Divadelní ústav 2000, s. 134

Autor: Srba, Bořivoj