Divadlo mladých diváků

Divadlo mladých diváků
Praha 1945–1946
divadlo

Profesionální divadlo pro děti, založené po osvobození 1945 M. Dismanem po vzoru sovětských TJUZů (Těatr junnogo zritělja). Provozně spadalo pod Družstvo Realistického divadla, na jehož smíchovské scéně také hrálo. Jeho nedlouhé trvání provázely technické i finanční obtíže, vyplývající ze spojení s Realistickým divadlem.

V DMD Disman navázal na své experimenty podnikané za války v Intimním divadle dětem, při nichž zkoumal a ověřoval psychologii dítěte v kontaktu s divadlem. Tyto cíle sledoval i v DMD. První inscenaci, Trojlístek (17. 11. 1946), tvořenou jednoaktovými hříčkami (Matvějev: Kouzelné galoše, Jungbauer: Žáby ve škole, Skořepa: O vychytralém králíčkovi), obsadil dětmi (role byly mnohonásobně alternovány), aby mohl sledovat jejich vnímání a reakce v tvůrčím procesu. Do hry J. Panenkové Letíme do nebe o vynálezcích balonu obsadil naopak herce a zaměřil se na divácké reakce dětí. Po skončení první sezony se Disman s Družstvem RD rozešel a DMD zaniklo. Jeho pokračovatelem se stalo Divadlo Broučků.

Literatura

M. Disman: DRDS-PDD-IDD-DMD-DB. Jak to několikrát začínalo a vlastně nezačalo, in sb. Velké divadlo pro malé diváky, 1961, s. 60; E. Radok: Vynálezci balonu na jevišti, RP 22. 3. 1946; D. Čeporanová: Cesty českého divadla pro děti a mládež, rkp. 1971, DÚk.


Vznik: 2000
Zdroj: Česká divadla. Encyklopedie divadelních souborů, ed. E. Šormová, Praha: Divadelní ústav 2000, s. 103—104

Autor: Čeporanová, Drahomíra